Algemene Voorwaarden Consument

Wij zijn JaWijDoenMee. Wij willen jou duidelijk laten weten waar je aan toe bent op onze website.

Algemene Voorwaarden Consument JaWijDoenMee

Dit zijn onze algemene voorwaarden voor consumenten. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via bjorn@jawijdoenmee.nl. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0031650622898. .
Het adres van Ja Wij Doen Mee is Regenmeer 2, 3994JP Houten met KvK-nummer: 77274512.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Producten

Wij verkopen producten en diensten van ondernemers waarvan een deel van de opbrengst gebruikt wordt om maatschappelijke projecten te ondersteunen.

Artikel 2 - Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 - Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie BV verzorgt deze betaalservice.
De verzendkosten komen voor uw rekening en kunnen per product verschillen.

Artikel 4 - Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. De ondernemer die het product beschikbaar stelt en zijn/haar logistieke partij verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van debetreffende ondernemer (indien mogelijk) een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. De ondernemer doet zijn/haar best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen zij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen, tenzij dit anders is aangegeven tijdens het plaatsen van de bestelling. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 - Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar de ondernemer waarvan u het product hebt ontvangen. Nadat u van de ondernemer een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als de ondernemer het product heeft ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug en betaald de ondernemer de kosten van de terugzending. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

  • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
  • Back-up van de gegevens
  • Veranderen van wachtwoorden

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze (of die van de betreffende ondernemer) opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 - Privacy Voorwaarden

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Voorwaarden raadplegen

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 - Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar bjorn@jawijdoenmee.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen vijf dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 - Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd.
  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr