"Opknappen van tuinen"

In Nederland zijn er veel mensen, die door allerlei redenen, in een situatie terecht komen waarbij hun huis en/of tuin in een stort veranderd. 

Deze mensen zien door de bomen het bos niet meer, waardoor de situatie continue verslechterd. Samen met Stichting Present zetten wij ons in om deze mensen te helpen en hun leefomgeving leefbaarder te maken.

Met elke €250,- knappen we één tuin op en zorgen we dat deze mensen niet meer in de rotzooi zitten.

€250,-

opgehaald

1

tuinen opgeknapt

10

mensen doen mee

doelbedrag: €250,-

Over de iniatiefnemer

We geloven dat veel mensen zich best vrijwillig willen inzetten voor de ander en voor de samenleving. Maar willen is niet altijd kunnen of doen. Niet iedereen die wil komt in actie. Want lang niet iedereen die wel iets wil doen heeft ook regelmatig tijd. Lang niet iedereen weet of ze wel iets te bieden hebben … of wie in hun directe omgeving hulp nodig heeft. Veel goede voornemens belanden daardoor snel in de koelkast. Een groot potentieel aan maatschappelijke kracht via vrijwilligers gaat daardoor verloren.

Terwijl aan de andere kant een groeiende groep in Nederland zeker wel hulp kan gebruiken. Zo voelt ruim een miljoen Nederlanders zich eenzaam en neemt de langdurige armoede toe. Ook krijgen betaalde hulpverleners het steeds drukker mede dankzij de vergrijzing. Vaak bepaalt je sociale netwerk of je wel of niet kan blijven meedoen. Daardoor vallen veel mensen buiten de boot.

Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Present bewijst al 15 jaar dat deze brugfunctie haar op het lijf geschreven is.
Present kent de lokale hulpverleners, Present kent de lokale sociale problemen maar nog meer…. kent Present de moderne vrijwilliger.

Video over het opknappen van een tuin

Steun dit project

Onderstaande producten /diensten zijn door ondernemers speciaal geselecteerd voor dit project. Je kunt ook alle andere producten in de shop kopen en daarmee dit project steunen.